Zaginiony obraz Antonella da Messina z kolekcji Ostrowskich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 479-496
Marek Rostworowski

 

do góry