Gauguin i jego grupa w Tate Gallery

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 207-219
Władysława Jaworska

 

do góry