Jan Borowski (1890-1966)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 561-562
Stanisław Lorentz

 

do góry