Pierwowzory graficzne epitafiów obrazowych w Gdańsku a problemy ich ikonografii

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 201-224
Katarzyna Cieślak

 

do góry