Referaty wygłoszone na zebraniach naukowych w II półroczu 1965 roku.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 91

 

do góry