Architekci warszawscy w Szczuczynie na przełomie XVII i XVIII wieku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 19, Numer 3 (1957) s. 218-250
Mariusz Karpowicz

 

do góry