"Cracovia artificium 1551-1560, zeszyt 1: 1551-1552", wyd. Staniława Pańków, Zbigniew Wojas, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 559-560
Bogusław Ratusiński

 

do góry