Wiadomości o życiu i twórczości architekta Henryka Ittara

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 3-26
Tadeusz S. Jaroszewski, Andrzej Rottermund

 

do góry