Przyczynek do ikonografii rodziny Sobieskich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 64-71
Anna Gradowska

 

do góry