Łazienki "w guście chińskim". (Ze studiów nad Łazienkami Warszawskimi)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 171-190
Marek Kwiatkowski

 

do góry