Ostatnie duńskie prace o rzeźbach Thorwaldsena w Polsce

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 19, Numer 3 (1957) s. 257-260
Anna Kotkowska

 

do góry