Obraz Madonny z Dzieciątkiem pędzla Marcina Altomontego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 249-252
Piotr Krasny, Dariusz Nowacki

 

do góry