Kościół Franciszkanów w Warszawie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 416-423
Aldona Bartczakowa

 

do góry