Zidentyfikowany obraz Bacciarellego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 191-196
Zbigniew Raszewski

 

do góry