Rola negacji w opisie świata według arystotelesowskiej „Metafizyki"

Argument : biannual philosophical journal, Tom 2, Numer 2 (2012) s. 265-291
Jan Bigaj

 

do góry