„Pokochać dialektykę. O pojęciu miłości w filozofii spekulatywnej z nieustającym odniesieniem do Sørena Kierkegaarda", Maciej Artur Sosnowski, Kraków 2011 : [recenzja]

Argument : biannual philosophical journal, Tom 2, Numer 2 (2012) s. 431-438
Eliza Kącka, Maciej Artur Sosnowski

 

do góry