Koncepcja realności w późnej filozofii Nietzschego

Argument : biannual philosophical journal, Tom 3, Numer 1 (2013) s. 81-96
Konrad Pyznar

 

do góry