Suáreza Disputationes Metaphysicae i średniowieczne teorie transcendentaliów

Argument : biannual philosophical journal, Tom 3, Numer 1 (2013) s. 177-197
Rolf Darge

 

do góry