Eksploatacja soli na terenie Małopolski w pradziejach i we wczesnym średniowieczu

Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce, Tom 4 (1971) s. 1-316
Antoni Jodłowski

 

do góry