Aktualne problemy zarządzania gospodarką i nauki o zarządzaniu w NRD

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 20 (1982) s. 27-41
Horst Stein

 

do góry