Problemy, doświadczenia i kierunki dalszego rozwoju i stosowania elektronicznego przetwarzania danych w NRD

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 20 (1982) s. 55-69
Harald Gläss

 

do góry