Próby rozwiązania dużych żądań programowania liniowego w planowaniu 5-letnim kombinatów (zjednoczeń) i ich zakładów

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 20 (1982) s. 115-117
Brigitte Loose

 

do góry