Wewnątrzgrupowe zmiany relacji niektórych cen detalicznych w warunkach inflacji

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 120 (1992) s. 41-53
Andrzej Bogus

 

do góry