Analiza możliwości zawierania transakcji opcyjnych na islamskim rynku finansowym

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 273 (2012) s. 385-395
Iwona Sobol

 

do góry