Usługi franczyzowe w alokacji kredytów na rynku detalicznym

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 233 (2010) s. 5-14
Andrzej Bogus

 

do góry