Strategiczny wymiar gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomości

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Numer 342(3) (2019) s. 45-59
Maria Trojanek

 

do góry