Varsaviana w zbiorach drezdeńskich. Wystawa w Muezum Historycznym m. st. Warszawy. Wrzesień-Grudzień 1965 r.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 250-257
Janusz Durko

 

do góry