Rysunki Jean Joseph Vinache i geneza pałacu w Radzyniu Podlaskim

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 58-63
Alicja Lutostańska

 

do góry