Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Społeczna Akademia Nauk
ISSN 1733-2486

up