Problemy Zarządzania
Tom 14 ( 2016), Nr 2 (2)

Uniwersytet Warszawski
ISSN 1644-9584

do góry