Biuletyn Historii Sztuki
Tom 15 ( 1953), Nr 3/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry