Biuletyn Historii Sztuki
Tom 55 ( 1993), Nr 2/3

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry