Biuletyn Historii Sztuki
Tom 42 (1980)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry