Biuletyn Historii Sztuki
Tom 56 (1994)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry