Biuletyn Historii Sztuki
Tom 49 (1987)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry