Biuletyn Historii Sztuki
Tom 33 (1971)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry