Biuletyn Historii Sztuki
Tom 16 (1954)


Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry