"Teatr pijarskiego konwiktu Collegium Nobilium w Warszawie", [w:] "Pamiętnik Teatralny" 1988, z. 3/4 (147/148), Ryszard Mączyński : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 102-103
Hanna Samsonowicz , Ryszard Mączyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry