Źródła do zagadnienia malarskiej dekoracji fasad ratusza poznańskiego w epoce renesansu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 278-279
Anna Rogalska

 

do góry