Na marginesie dwóch prac o Aleksandrze Kucharskim

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 217-228
Stefan Kozakiewicz

 

do góry