"Archeologia polska w badaniach nad społeczeństwem i kulturą średniowiecznej Italii", [w:] "Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej", pod red. G. Labudy i S. Tabaczyńskiego, t. II., Eleonora Tabaczyńska, Stanisław Tabaczyński, Wrocław 1988 : [recenzja]

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 97-98
Jerzy Kowalczyk , Eleonora Tabaczyńska (aut. dzieła rec.), Stanisław Tabaczyński (aut. dzieła rec.)

 

do góry