Portrety trumienne w klasztorze OO. Dominikanów w Gidlach

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 350-354
Aleksander Jaśkiewicz

 

do góry