Jan Delamars - nieznany artysta małopolski na przełomi XVII i XVIII w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 255-257
Jerzy Paszenda

 

do góry