Straty kulturalne i artystyczne Krakowa w okresie pierwszego najazdu szwedzkiego (1655-1657)

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 141-157
Michał Rożek

 

do góry