Kapitale z Kołbacza, Szadka i Nowogardu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 3 (1955) s. 365-366
Grzegorz Chmielewski

 

do góry