Kilka uwag do artykułu "Alegoria handlu gdańskiego"

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 267-270
Jerzy Stankiewicz

 

do góry