XV-wieczne fortyfikacje bastejowe zamku malborskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 385-387
Hanna Domańska

 

do góry