Dom bankiera warszawskiego i zakład przemysłowy z XVIII w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 150-156
Stanisław Herbst

 

do góry