W przededniu formizmu. Polska krytyka artystyczna o współczesnych prądach europejskich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 62-67
Joanna Pollakówna

 

do góry