XVIII-wieczny kościół kanoników regularnych w Trzemesznie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 396-399
Paweł Banaś

 

do góry